Hoe communiceer je effectief?

RWZ-Coaching Hoe communiceren je effectiefWe doen het elk moment van de dag en we worden geacht het goed te kunnen en echt een opleiding in communicatie krijgen we niet. Binnen NLP wordt er veel aandacht besteed aan communicatie, terecht want over communicatie valt veel te vertellen en ook veel te leren.

We nemen de wereld waar via onze zintuigen en op onbewust niveau komen er bij ons miljoenen informatie-eenheden binnen. Op bewust niveau kunnen we veel minder dingen tegelijkertijd aandacht geven (ongeveer een stuk of 7 items).

Het NLP Communicatiemodel
Binnen NLP wordt gebruik gemaakt van ‘Het NLP Communicatiemodel’. Een model waarbinnen we alles wat plaatsvindt binnen communicatie met jezelf en met de ander kunnen plaatsen; van een gebeurtenis, die buiten ons plaatsvindt tot aan het uiten van ons gedrag (non)verbaal.

Filters
We gebruiken zogenaamde filters om de miljoen informatie-eenheden die dagelijks op ons afkomen te verwerken. Zo laten we dingen weg, vervormen wee of generaliseren het. Hiernaast spelen ook je herinneringen, beslissingen, waarden en overtuigingen een grote rol bij het filteren van alle informatie. En afhankelijk hoe jij de informatie hebt opgeslagen wordt het gefilterd.
Je filters verwerken de prikkels (externe gebeurtenissen) en je creëert een gedachtevoorstelling (interne voorstelling). Het gedachtepatroon brengt je, in samenwerking met je fysiologie, in een stemming die zichtbaar wordt in jouw gedrag. Gedrag kan bestaan uit woorden, tonaliteit en lichaamshouding.

Onderzoek 
Uit onderzoek van oa. Prof. Ray Birdwhistell (een expert op het gebied van lichaamstaal) is gebleken dat de impact van gesproken communicatie wordt bepaald door 7% woorden, 38% tonaliteit en 55% lichaamstaal. Met andere woorden: Hoe je iets zegt komt meer aan dan je wat je zegt.

Wil je meer leren over het gebruik van Het NLP Communicatiemodel? Bekijk het aanbod YOUR PATH TO SUCCESS en kies wat het beste bij jou past op dit moment op jouw pad!